BEZPEČNOST A PREVENCE

Připravujeme článek na téma Bezpečnost a prevence při práci s ohňostroji a zábavní pyrotechnikou.

Každý rok se při nesprávné manipulaci způsobí mnoho škod při manipulaci a odpalování ohňostrojů, a proto jsme se jako výrobce a distributor rozhodli připomenout uživatelům zábavní pyrotechniky a kompaktních ohňostrojů bezpečnostní zásady.

DODRŽUJTE KATEGORIE ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY

Zábavní pyrotechnika se rozděluje do několika kategorií a to dle věku nebo úrovně odbornosti obsluhy. V našem e-shopu naleznete jak dětskou zábavní pyrotechniku, kterou mohou používat děti od 12 let, ale také pyrotechniku, která je určena výhradně dospělým osobám. Zábavní pyrotechnika dokáže ublížit nebo způsobit škody na majetku a proto je nezbytné k těmto prostředkům zábavy přistupovat zodpovědně. Jedním z předpokladů je tedy mentální vyspělost uživatele. A proto, některé prostředky zábavní pyrotechniky nepatří do rukou dětem!

KONTROLA PROSTŘEDÍ PRO OHŇOSTROJ

Dříve než přikročíte k zapálení ohňostroje nebo iniciaci zábavní pyrotechniky, zkontrolujte vybraný prostor. Zábavní pyrotechnika má v průběhu show a efektů vysoké teploty a proto v prostoru kam míří například kompaktní ohňostroje, raketky a pod. nesmí být žádná překážka (např.: stromy, střechy atd.). Může dojít ke kontaktu, k zapadnutí a tím pádem i k vznícení materiálu.

PŘI OHŇOSTROJI NEPOŽÍVEJTE ALKOHOLICKÉ NÁPOJE

Toto pravidlo asi není důvod rozebírat. Alkoholické nápoje a nebo vybraná léčiva, která snižují rozhodovací schopnosti nebo koncentraci při práci s pyrotechnikou jsou při manipulaci s ohňostroji mohou ovlivnit výrazným způsobem bezpečnost pro osobu, která manipuluje (zapaluje) ohňostroj a nebo i osoby, které přihlížejí. Jistá dávka odvahy zkreslená právě alkoholem je také na škodu. Může dojít k přehlédnutí stromu nebo drátů vysokého napětí v noci. A proto, nekonzumujte alkohol a neužívejte léky. Jste-li v situaci, že berete například léky předepsané lékařem, předejte ohňostroj osobě, která je plně schopná provést zapálení bezpečně.

SELHÁNÍ PYROTECHNIKY

Dojde-li k selhání pyrotechniky, ať už při zapalování nebo při samotném efektu (např. nevystřílení celé show - poštu ran udané výrobcem), přistupujte k ohňostroji se zvýšenou opatrností. Nikdy se nesnažte ohňostroj znovu zapalovat. Může dojít k okamžitému vznícení. Odstupte do bezpečné vzdálenosti určené výrobcem a řiďte se bezpečnostními pokyny na výrobku. Tyto pokyny je dobré nastudovat předem, nikoliv je číst až ze selhaného výrobku.

NAKUPUJTE JEN KVALITNÍ PYROTECHNIKU

Výběr pyrotechniky, dodavatele a prodejce je rozhodující. Různí prodejci mohou uskladňovat pyrotechniku v rozporu s doporučeními pro převoz a uskladnění. Taková pyrotechnika může být životu, zdraví i majetku nebezpečná. A proto nakupujte pyrotechniku u seriózních prodejců kde je i předpoklad dodržení podmínek pro uskladnění. Zapomeňte na nákupy na tržnicích nebo parkovištích nákupních center, kde vás  prodejce láká na "dobrou cenu".

PŘEJEME PŘÍJEMNOU ZÁBAVU!

Věříme, že k zábavní pyrotechnice přistupujete zodpovědně. Přejeme vám příjemnou zábavu a radost z pozorování ohňostroje.