Dětská pyrotechnika Spinner XXL 6 ks Zobrazit větší

Dětská pyrotechnika Spinner XXL 6 ks/bal

CLE3552/BAL

   Nový produkt

Máte zájem o větší balení?

1 BAL = 12 ks

1 CTN = 20 bal

NEC = 1,5G

Více informací

25 Kč

Více informací

Dětská zábavní pyrotechnika Spinner XXL 6 ks

Dětská pyrotechnika je tou nejbezpečnější kategorií zábavní pyrotechniky. Zábavní pyrotechnika Spinner XXL je ideálním zpestřením každé dětské párty, ať už se jedná o narozeninovou oslavu nebo o jakoukoliv jinou zvláštní příležitost, při níž chcete udělat svým dětem radost. Zažehněte jiskřičky radosti v očkách svých dětí.

Bezpečnost dětské pyrotechniky

Při používání dětské pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a bezpečí svých dětí. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.                            

Prohlédněte si video produktu:

Kategorie: F1

Rozměr produktu: 

  Ø 35X7mm

Hledáte jinou dětskou zábavní pyrotechniku?

V našem internetovém obchodě najdete širokou nabídku dětské zábavní pyrotechniky za nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.