Zapalovač Atomic Vylomeniny 1 ks Zobrazit větší

Zapalovač Atomic Vylomeniny 1 ks

ATOVILO

   Nový produkt

Skladem 40 kusů zboží

85 Kč s DPH

Více informací

Atomic VYLOMENINY

Nádherný unikátní zapalovač Atomic v provedení by design VYLOMENINY. Tryskový zapalovač je vhodný nejen k odpálení novoročních ohňostrojů, ale i k zapalování doutníků. Zapalovač je plnitelný.

Výška: 7,2 cm.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.