Pochodeň – bílý stroboskop 1 ks Zobrazit větší

Pochodeň – bílý stroboskop 1 ks

TXF239-6

   Nový produkt

Skladem 46 kusů zboží

51 Kč s DPH

Více informací

Pochodeň – bílý stroboskop 1 ks

Pochodeň je doprovázená bílým efektem sršícího ohně se stroboskopem po dobu 40–45 vteřin. Průměr pochodně je 22,5 mm. Oheň je nesfouknutelný.

Pozrite si video ohňostroja: 

Bezpečnost zábavní pyrotechniky

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategorie:F2

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.


Rozmery (mm): 37x225
Třída ADR: 1,4G
Balenie (ks): 5
Kartón (balíkov): 20