Dýmovnice žlutá 1 ks Zobrazit větší

Dýmovnice žlutá 1 ks

TXF652-3

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

26 Kč

Více informací

Dýmovnice žlutá 1ks

Barevné dýmovnice často používají fanoušci na fotbalových zápasech, ale jsou vhodné i k signalizaci. Tento typ dýmovnice je určen k venkovnímu použití, při používání s ní manipulujte opatrně. Najděte nové, unikátní využití barevných dýmovnic. Před použitím se ujistěte, zda není výrobek použitý, v opačném případě jej nepoužívejte.

Obsah balení zábavní pyrotechniky

Jedno balení obsahuje 1 ruční dýmový granát modré barvy. Tyto barevné dýmovnice vydávají dým po dobu 60 vteřin (+/- 5 vteřin).

Podívejte se na video dýmovnice: 

Bezpečnost zábavní pyrotechniky

Dýmovnici umístěte kolmo na zem, zapalte konec sňůry a okamžitě se vzdalte nejméně 15 metrů daleko. Dejte si pozor na směr dýmu a nevdechujte jej! Diváci musí být vzdáleni nejméně 25 metrů. Pokud výrobek selhal, vyčkejte 30 minut a poté jej ponořte do nádoby s vodou. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Dýmovnice jsou určeny k venkovnímu použití. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategorie: T1

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

 


Rozmery (mm): 40x135
Třída ADR: 1,4G
Balenie (ks): 5