Stroboskop biely 60sek 6ks/bal Zobrazit větší

Stroboskop biely 60sek 6ks/bal

S60S/BAL

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

115 Kč

Více informací

Stroboskop bílý

Tato zábavní pyrotechnika při použití vyzařuje silné bílé blikající světlo po dobu 60 vteřin. Malý stroboskop je ideální zábava pro děti.

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategória:F2

Hledáte jinou zábavní pyrotechniku?

V našem internetovém obchodě najdete širokou nabídku  zábavní pyrotechniky za nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch