Stroboskop biely 60sek 6ks/bal Zobrazit větší

Stroboskop biely 60sek 6ks/bal

S60S/BAL

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

115 Kč s DPH

Více informací

Stroboskop bílý

Tato zábavní pyrotechnika při použití vyzařuje silné bílé blikající světlo po dobu 60 vteřin. Malý stroboskop je ideální zábava pro děti.

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategória:F2

Hledáte jinou zábavní pyrotechniku?

V našem internetovém obchodě najdete širokou nabídku  zábavní pyrotechniky za nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch