Pochoděň Hooligans purpurová 1ks Zobrazit větší

Pochoděň Hooligans fialová 1ks

CLE7035P

   Nový produkt

Skladem 40 kusů zboží

Máte zájem o větší balení?

1 BAL = 5ks

1 CTN = 20 bal (100ks pochodní)

NEC = 35 g

Doporučená cena za 1bal: Kč s DPH

Více informací

71 Kč

Více informací

Pochoděň Hooligans purpurová 

Malá pochoděň je doprovázená efektem sršícího ohně po dobu 60 vteřin. Průměr pochodně je 25 mm a její oheň je nesfouknutelný.

Podívejte se na video purpurové pochodně: 

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Rozměry produktu:

Délka: 0 cm

Průměr: 3 cm

Kategorie:P1

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G – UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.