Interierový výstrik 8m 5ks/bal Zobrazit větší

Interierový výstrik 8m 5ks/bal

IV8M/BAL

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

319 Kč

Více informací

Interiérový výstřik 8 m 5 ks

- stříbrný výstřik až do výšky 8 m

- elektrický odpal

Zhlédněte video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.