Zobrazit větší

Interiérová fontána Silver fountains 2m 20s 5ks/bal

CLE7012/BAL

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

331 Kč

Více informací

Interiérová fontána stříbrná 2 m

Interiérová fontána je ideálním zpestřením každé oslavy nebo koncertu, či jiné zábavy. Tato zábavní pyrotechnika je určena k použití v interiéru. Oslavte Vaše narozeniny nebo jinou speciální příležitost s její pomocí.

Obsah balení zábavní pyrotechniky:

Jedno balení obsahuje 5 kusů interiérové fontány s výškou efektu 2 metrů, který trvá po dobu 2 sekund. Efekt této fontány je tvořený stříbrnými hvězdami. 

Podívejte se na video stříbrné fontány:

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Rozměry produktu: 

Průmer: 30 mm

Výška: 100 cm

Kategorie: T1

Hledáte zábavní pyrotechniku nebo jinou fontánu?

V našem internetovém obchodě naleznete širokou nabídku zábavní pyrotechniky nebo interiérových fontán za nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ:

 Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch