Silver fountains 8m 1s, 5 ks Zobrazit větší

Silver fountains 8m 1s, 5 ks

CLE7010/BAL

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

4 113 Kč

Více informací

Interiérová fontána stříbrná 5 m

Interiérová fontána je ideálním zpestřením každé oslavy nebo koncertu, či jiné zábavy. Tato zábavní pyrotechnika je určena k použití v interiéru. Oslavte Vaše narozeniny nebo jinou speciální příležitost s její pomocí.

Obsah balení zábavní pyrotechniky:

Jedno balení obsahuje 1 kus interiérové fontány s výškou efektu 5 metrů, který trvá po dobu 30 vteřin. Efekt této fontány je tvořený stříbrnými hvězdami. 

Podívejte se na video:

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Rozměry produktu: 

Průmer: 6 cm

Výška: 16 cm

Kategorie: T1

Hledáte zábavní pyrotechniku nebo jinou fontánu?

V našem internetovém obchodě naleznete širokou nabídku zábavní pyrotechniky nebo interiérových fontán za nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch