Mystery box Hlučný 2700 Kč 1kus/bal Zobrazit větší

Mystery box Hlučný 2700 Kč 1kus/bal

HLU100/BAL

   Nový produkt

Skladem 4 kusů zboží

2 700 Kč s DPH

Více informací

Mystery box hlučný

Unikátní mystery box v hodnotě 2700 Kč obsahuje hlučnou zábavní pyrotechniku s petardami.

Kategorie:F3
Hledáte jiné boxy?

Prohlédněte si všechny mystery boxy v naší nabídce. V našem internetovém obchodě najdete širokou nabídku zábavní pyrotechniky.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch