Petardy Magnum 20ks Zobrazit větší

Petardy Magnum 20ks/bal

ZAP1Mf/BAL

   Nový produkt

Skladem 74 kusů zboží

88 Kč s DPH

Parametry

Height7,5 cm
Width1,5 cm
Weight0,138
Hmotnosť výbušniny v kg0,01

Více informací

Kategorie: P1

Podívejte se na video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.