Red dlitter willow tail 8r 1 ks Zobrazit větší

Red dlitter willow tail 8r 1 ks

R7538F

   Nový produkt

Skladem 18 kusů zboží

351 Kč s DPH

Více informací

Římská svíce červená – 8 ran

Římské svíce, též světlice, patří mezi malé ohňostroje, které nelze odpálit z ruky. Nejvyhledávanější jsou v období Vánoc a oslav Nového roku. Jsou též ideálním zpestřením zvláštních událostí, jako jsou narozeninové oslavy, svatby nebo firemní večírky. Vychutnejte si neopakovatelné momenty svýh večírků ještě intenzivněji.

Obsah balení zábavní pyrotechniky:

Každá římská svíce měří 75 cm a během přibližně 30 vteřin vystřelí 8 ran s červeným efektem.

Podívejte se na video ohňostroje:

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Rozměry produktu:

Délka: 75 cm

Kategorie nebezpečnosti: 3

Hledáte jinou římskou svíci?

Prohlédněte si všechny římské svíce v naší nabídce. V našem internetovém obchodě naleznete širokou nabídku zábavní pyrotechniky.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.