Zpívající květ / dětská pyrotechnika 1ks Zobrazit větší

Zpívající květ / dětská pyrotechnika 1ks

SRL05

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

95 Kč

Více informací

Interiérová fontána – Zpívající květ

Interiérová fontána s melodií je ideálním zpestřením každé narozeninové oslavy. Tato závavní pyrotechnika je určena k použití v interiéru. Oslavte narozeniny sebe nebo svých blízkých ve velkém stylu.

Obsah balení zábavní pyrotechniky:

Jedno balení obsahuje 1 kus interiérové fontány Zpívající květ. Fontána obsahuje hořící a točící se svíčky. Efekt je doplněný o melodii.

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategorie:F1

Hledáte zábavní pyrotechniku?

V našrm internetovém obchodě najdete širokou nabídku zábavní pyrotechniky za nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.