Tortová fontána 12cm - číslo 5 ,1ks/bal Zobrazit větší

Tortová fontána 12cm - číslo 5 ,1ks/bal

DF12CM5/BAL

   Nový produkt

Skladem 4 kusů zboží

28 Kč

Více informací

Interiérová dortová fontána – 12 cm

Interiérová dortová fontána je ideálním zpestřením každé oslavy s dortem. Tato zábavní pyrotechnika je určena na použití v interéru. Oslavte narozeniny nebo jinou zvláštní příležitost s interiérovou fontánou na dortu.

Obsah balení zábavní pyrotechniky:

Jedno balení obsahuje 1 ks interiérové fontány na dort dlouhé 12 cm a číslo 5. Efekt této fontány je doprovázený stříbrnými hvězdičkami a trvá 45 vteřin. Fontána je lepená potravinářským atestem, takže je bezpečná pro použití s potravinami.

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategorie:F1

Hledáte zábavní pyrotechniku?

V našem internetovém obchodě najdete širokou nabídku zábavní pyrotechniky za nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.