Stříbrno-zelená světlice 1 ks Zobrazit větší

Stříbrno-zelená světlice 1 ks

SS50CH

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

43 Kč

Více informací

Stříbrno-zelená světlice 1r

Tento produkt je vhodný k doplnění zábavních ohňostrojů nebo pro varovné či záchranné signály. Světlice má průměr 50 mm.

Podívejte se na video ohňostroje: 

Kategorie:F3

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.