XXL Thunder 4 ks/bal Zobrazit větší

XXL Thunder 4 ks/bal

SS30A/BAL

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

77 Kč

Více informací

Zábavní pyrotechnika Kulové pumy Thunder XXL – 4 ks

Zábavní pyrotechnika kulové pumy je oblíbená hlavně na Silvestra. Tato pyrotechnika je doprovázená silným zvukovým a světelným efektem. Kulové pumy udělají radost každému fanouškovi tvrdé zábavní pyrotechniky.

Obsah balení zábavní pyrotechniky:

Jedno balení obsahuje 4 kulové pumy kalibru 30 mm. Součástí balení je také odpalovací hmoždíř. Kulové pumy Thunder XXL jsou doprovázeny různobarevným efektem.

Prohlédněte si kulové pumy Thunder XXL v akci

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Rozměry produktu

Délka: 16 cm

Výška: 16,5 cm

Šířka: 5 cm

Kategorie:F2

Hledáte jiné kulové pumy?

Prohlédněte si všechny ohňostroje v naší nabídce. V našem internetovém obchodě se zábavní pyrotechnikou najdete širokou nabídku ohňostrojů různé délky trvání a s různými efekty za ty nejlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.

Vybuch