ZPŮSOB DODÁNÍ A PLATBA ZA DODÁNÍ

 

1- Dobírka s dopravou – doručení prostřednictvím smluvní přepravy.

Objednávka je uhrazena (v hotovosti) při převzetí od smluvného přepravce. Platbu tvoří 49,- Kč dobírka + doprava.

Doprava kurýrem P do 10kg:

0 - 10 kg            100 Kč

Doprava Spolehlivý kurýr S: 

0 - 3 kg              100 Kč 

3 - 5 kg              110 Kč 

5 - 500 kg          120 Kč 

Doprava Expres kurýr G: 

0 - 3 kg              110 Kč 

3 - 5 kg              120 Kč 

5 - 500 kg          130 Kč 

2-Platba předem s dopravou

Doručení smluvnou dopravou – platba dopravy předem 

Objednávka je uhrazena před odesláním, například převodem z účtu. Objednávku doručí smluvná společnost. Platbu tvoří cena zboží a doprava dle ceníku výše.

 

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

číslo účtu: 2201466236 / 2010

IBAN: CZ20 2010 0000 0022 0146 6236

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“)

- Nejsme plátci DPH

- Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

-Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.  Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

-V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

-V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

-Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

-Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

-Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Faktury v papírové podobě prodávající vystaví na základě žádosti. 

Doručení Vaší objednávky:
V ceně dopravy je zahrnuto doručení zásilky na Vaši adresu. Jestli Vás kurýr nezastihne na adrese, bude následovat doručení na další den. Jestli nebudete k zastižení i na druhý den, bude zásilka po dobu 5 dnů uložena v nejbližším depu kurýrské společnosti, kde si ji můžete vyzvednout. Pro vyzvednutí zásilky v depu je nutno kontaktovat kurýrskou společnost, kde Vám poskytnou informace o tom, kde sa Vaše zásilka nachází a kdy si ji můžete vyzvednout. Po uplynutí 5 dnů bude zásilka vrácena do našeho skladu.
Děkujěme za Vaši objednávku a přejeme hezké zážitky s naším zbožím.