Detská pyrotechnika Baby shark 1ks/bal Zobrazit větší

Detská pyrotechnika Baby shark 1ks/bal

DP1BS/BAL

   Nový produkt

Skladem 74 kusů zboží

44 Kč

Více informací

DĚTSKÁ ZÁBAVNÁ PYROTECHNIKA BOUCHAJÍCÍ PROVÁZKY

Dětská pyrotechnika je tou nejbezpečnější kategorií zábavní pyrotechniky. Bouchající provázky jsou ideálním zpestřením každé dětské párty, ať už se jedná o narozeninovou oslavu nebo o jakoukoliv jinou zvláštní příležitost, při níž chcete udělat svým dětem radost. Zažehněte jiskřičky radosti v očkách svých dětí.

BEZPEČNOST DĚTSKÉ PYROTECHNIKY

Při používání dětské pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a bezpečí svých dětí. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

KATEGORIE:F1

HLEDÁTE JINOU DĚTSKOU ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKU?

V našem internetovém obchodě najdete širokou nabídku dětské zábavní pyrotechniky za najlepší ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.