Snowmann 1ks Zobrazit větší

Snowman 1ks

CLE0541

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

1 CTN = 8 ks

NEC = 144 g

Více informací

735 Kč

Parametry

Hmotnosť výbušniny v kg0,144
Objem výbušniny v m30,007

Více informací

Zábavní pyrotechnika vulkán Snowman

Zábavní pyrotechnika vulkán je ideálním zpestřením všech speciálních událostí. Jako každá zábavní pyrotechnika se i vulkány těší největší oblibě právě v období Vánoc a Silvestra. Čím dál více lidí ale používá zábavní pyrotechniku i v průběhu roku, například na narozeninových oslavách, firemních večírcích, svatbách nebo jiných společenských událostech, kde pyrotechnika dotvoří atmosféru a umožní lidem vychutnat si neopakovatelné momenty ještě intenzivněji.

Obsah balení:

Jedno balení obsahuje 1 kus zábavní pyrotechniky vulkán Snowman. Po zapálení je vulkán doprovázený efektem v podobě stříbrných hvězdiček a barevných efektů po dobu 105 vteřin. Efekt dosáhne výšky až 4 metrů.

Prohlédněte si video vulkánu Snowman:

Rozměr jedného vulkánu: 8,5 x 20 cm (průměr x výška)

Bezpečnost zábavní pyrotechniky:

Při používání zábavní pyrotechniky vždy myslete na své bezpečí a na bezpečí svého majetku. Dodržujte pokyny v návodu a s pyrotechnikou manipulujte opatrně. Zábavní pyrotechniku skladujte s ohledem na to, že se jedná o hořlavý materiál. Po expiraci pyrotechniku nepoužívejte.

Kategorie:F2

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.