Petardy Danger RC3 50ks Zobrazit větší

Petardy Danger RC3 50ks/bal

PXP203/BAL

   Nový produkt

Skladem 1 kusů zboží

Upozornění: poslední kus skladem!

50 Kč

Parametry

Weight0,178 kg
Hmotnosť výbušniny v kg0,0095

Více informací

Petardy Danger RC3

Kategorie: F2

Podívejte se na video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.