Zimne ognie 37cm 10ks Zobrazit větší

Zimne ognie 37cm 10ks

JD-316

   Nový produkt

Skladem 2 kusů zboží

Upozornění: poslední kus skladem!

35 Kč s DPH

Minimální množství pro objednání je 5

Parametry

Height 37 cm
Weight 0,10 kg
Hmotnosť výbušniny v kg 0,038

Více informací

Kategorie: F1

Podívejte se na video produktu:

Pyrotechnické výrobky tř. 1.4G –  UN0336

VAROVÁNÍ: Zákaz kouření! Nebezpečí požáru nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.