Ohňostroj Pyromania 19ran 30mm 1ks Zobrazit větší

Ohňostroj Turbo 19ran 30mm 1ks

1930BL1

   Nový produkt

Skladem 21 kusů zboží

443 Kč

Parametry

Hmotnosť výbušniny v kg0,266
Objem výbušniny v m30,0067

Více informací

Ohňostroj Turbo 19 ran 30 mm

Pozrite si video produktu:

Kategorie: F2

Upozornění: Ohňostroje a zábavná pyrotechnika se vyrábějí ručně. Doba trvání ohňostrojě je proto jen orientační a může se kus od kusu lišit (může být kratší i delší). Každý ohňostroj je unikátní, proto nelze stanovit přesní dobu jeho trvání.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.