Gold edition 1 80r 20mm 1ks Zobrazit větší

Gold edition 1 80r 20mm 1ks

CLE4105

   Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

1 CTN = 4 ks

NEC = 544 g

Více informací

1 198 Kč

Více informací

Kompaktný multiefektný ohňostroj Gold edition 1


Kompaktné ohňostroje sú najvyhľadávanejšie hlavne počas vianočných sviatkov a osláv príchodu nového roka. Môžete ich však použiť aj pri príležitosti osláv iných špeciálnych udalostí ako sú narodeninové oslavy, svadby alebo firemné večierky. Zábavná pyrotechnika dokáže spestriť každú party. kompaktné ohňostroje sa používajú veľmi jednoducho. Stačí ich umiestniť na voľné priestranstvo, kde nehrozí poškodenie majetku. Následne jednoducho zapálite zápalnú šnúru a vychutnávate si pyrotechnické divadlo, ktoré pre vás kompaktný ohňostroj pripraví.

Efekt zábavnej pyrotechniky Gold edition 1


Kompaktný ohňostroj Gold edition 1 je sprevádzaný rôznymi viacfarebnými efektami. Tento ohňostroj vypáli do vzduchu 80 rán ráže 20 mm a celá show trvá 34 sekúnd.

Pozrite si video ohňostroja Gold edition 1

Bezpečnosť zábavnej pyrotechniky:


Pri používaní zábavnej pyrotechniky vždy myslite vašu bezpečnosť a bezpečnosť vášho majetku. Dodržiavajte pokyny napísané v návode na použitie a s pyrotechnikou manipulujte opatrne. Zábavnú pyrotechniku skladujte s dôrazom na to, že ide o horľavý materiál. Nepoužívajte pyrotechniku po dobe exspirácie.

Kategória: F3

Rozmer produktu:


Dĺžka :
 30 cm

Výška : 15 cm
Šírka : 20 cm

Hľadáte iný ohňostroj?

Pozrite si všetky ohňostroje v našej ponuke. V našom internetovom obchode so zábavnou pyrotechnikou nájdete širokú ponuku ohňostrojov rôznej dĺžky trvania s rôznym efektom za najlepšie ceny.

Pyrotechnické výrobky tř. 1.3G – UN0335

NEBEZPEČÍ: Zákaz kouření! Výbušnina: nebezpečí požáru, tlakové vlny nebo zasažení částicemi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.  Nevystavujte obrušování/nárazům/tření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. V případě požáru: vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti. Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám. Nebezpečí výbuchu. Uchovávejte pouze v původním balení. Odstraňte obsah/obal odevzdáním k likvidaci oprávněné osobě.